KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvurur. Bunun dışında, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesine göre yapılmaktadır. Ayrıca yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Registration and Admission Protocol

Matriculation to KTO Karatay University Electrical and Electronical Engineering Department is carried out according to  Assessment Selection and Placement Center (ÖSYM) exam result and other regulations determined by the Council of Higher Education.

Applicants who win the right to become a student of Electrical and Electronical Engineering Department in KTO Karatay University Electrical and Electronical Engineering Department, apply to the KTO Karatay University Student Affairs Directorate for the final registration in person or through the authorized representative within the period determined by the ÖSYM.

Besides, acceptance of students from abroad or foreign students is maden according to KTO Karatay University International Student Admission Guideline.

In addition, students are taken within a certain quota by dividing by undergraduate transition and external transition applications. Regulations on undergraduate transition and external transition conditions can be reached from KTO Karatay University Student Affairs Directorate web page.