• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden herhangi birinden mezun olma
  • ALES sınavı Eşit Ağırlık alanından en az 55 almak,
  • ALES notunu %50’si, mülakat sınavının % 25’i ve lisans not ortalamasının %25’i alınarak toplam puan hesaplanır.
  • En yüksek puandan başlanarak adayların kabulü yapılacaktır.

 Başvurular,  http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  web adresinden akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır.