Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları
 Bölümümüzde öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.
Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmak üzere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvurur.
Bunun dışında, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesine göre yapılmaktadır.
Ayrıca yatay geçiş uygulamasıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Student Admission andEnrollment Procedures
Admissionto the department is based on the results of the Selection and Placement Examorganized by the Student Selection and Placement Center and other regulationsdetermined by the Turkish Council of Higher Education.
Candidatewho gets the right to become a student of Graphic Design Department applies toStudent Affairs Coordinator of KTO Karatay University for final registrationwithin the period determined by OSYM Presidency.
Apartfrom that, admission of foreign students or students from abroad is carried outaccording to KTO Karatay University International Student Admission Directive.
Inaddition, students are admitted within a certain quota of the division by IUT(Intera-University Transfer) application. Regulations on IUT conditions andapplication can be reached from KTO Karatay University Student AffairsCoordinatorship web page.