Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne; İlgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından en az biri 150 ve üzeri olmalıdır. 

 

ACCEPTANCE AND REGİSTRATİON REQUİREMENTS

Students are chosen with Special Talent Exam to Traditional Turkish Department within principals approved by University Management Commitee and determined by related entity.The students who want to apply to those programmes must get 150 points or over from YGS exam