İşletme Doktora Programına;

  • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İslam Ekonomisi ve Finans, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Maliye, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adaylarda ayrıca;
  • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma ve
  • Adayların programa öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.
  • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, dil puanının %20si, yüksek lisans not ortalamasının %15i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %15i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Başvurular,  http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  web adresinden akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır.