Ögrenci Kabul ve Kayit Kosullari

Bölümümüzde öğrenci kabulü,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve YerleştirmeSınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğerdüzenlemelere göre yapılır.
Mimarlık Bölümü öğrencisi olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmaküzere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvurur.
Bunun dışında, yurt dışından veyayabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, KTO Karatay Üniversitesi YurtdışındanÖğrenci Kabulü Yönergesine göre yapılmaktadır.
Ayrıca yatay geçiş uygulamasıylada bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere KTO Karatay ÜniversitesiÖğrenci İşleri Koordinatörlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Student Admission and Registration Conditions

The acceptance of students in ourdepartment is done according to the results of the Selection and Placement Examorganized by the Student Selection and Placement Center and other regulationsdetermined by the Council of Higher Education.
The candidate who wins the rightto be a student in the Department of Architecture applies to the KTO KaratayUniversity Coordinator of Student Affairs for the final registration within theperiod determined by the OSYM Presidency.
In addition, the admission ofstudents from abroad or foreign students is carried out according to theDirective of KTO Karatay University Admissions for Foreign Students.
In addition, students areadmitted to the department within a certain quota with horizontal transfer.Regulations on the transitional conditions and its implementation can be foundon the website of the Student Affairs Coordinator of KTO Karatay University.