• Üniversitelerin Odyoloji bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır.

  • ALES, Eşit Ağırlık (EA) veya Sayısal (SAY) puanı türünden en az 55 puan almış olmaları şartı aranır.

  • Yapılacak yazılı sınav/mülakat sonucunda başarılı olma şartı aranır.

  • Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:

  1. ALES puanının %40’ının

  2. Mezuniyet notunun %30’unun

  3. Yazılı Sınav/Mülakat notunun %30’unun

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.