Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

  • Lisans diplomasına sahip olmak,
  • ALES, Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) puanı türünden en az 55 puan almış olmak,
  • Lisans mezuniyeti Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve İlahiyat bölümleri dışında olanlara gerekli görülürse bilimsel hazırlık aldırılacaktır.

1.Müracaat eden öğrenciler Enstitünün belirleyeceği yer, tarih, saatte yazılı sınav ve mülakata tabi tutulacaktır.

2.Başarı değerlendirmesi, mezuniyet notu, ALES puanı, yazılı sınav notu ve mülakat dikkate alınarak yapılacaktır.

3.Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:

  1. Mezuniyet notunun %20sinin
  2. ALES puanının %50sinin
  3. Mülakat notunun %15i
  4. Yazılı sınav notunun %15inin toplamıyla belirlenecektir.

   Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Başvurular,  http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  web adresinden akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır.