Öğrencinin lisans programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, I, U, Y ya da P notunun olmaması gerekir. Programda, en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Graduate Conditions

The student must have completed all the courses in the undergraduate program, FF, FG, I, U, Y or P grades are not accepted. The program must have successfully completed at least 240 ECTS credit hours and the average GPA must be at least 2,00.