Doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için toplam 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 11 ders,1 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve 4 tez çalışması (TİK) olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur.