Programdan mezun olabilmek için, İslam Ekonomisi ve Finans Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar(stajlar) ve bitirme projesinden başarılı olunması ve toplamda 240 AKTS’lik dersten başarılı olmuş olma koşulunun sağlanması gerekmektedir.

Requirements of Graduation  

In order to capable of graduating from the program, it is necessary to be successful in the courses, applications (internships) and finishing project in Islamic Economics and Finance Undergraduate Program and to be successful in total 240 acres of grade.