Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, D ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin ortak zorunlu dersler dahil asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir Öğrencilerin KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri’nin web sayfasında “yönetmelikler” seçeneği altında verilmiş olan “KTO Karatay Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Lisans Yönetmeliği”nde yer alan usul ve esaslara uymaları zorunludur.

Graduation Requirements

If the student has completed all the courses in the program, the D or FF grade should not be present. In this program, the student must have a minimum of 240 ECTS credits including the common compulsory courses and have a minimum GPA of 2.00 out of 4.00 GPA. KTO Karatay University Student Affairs webpage "KTO Karatay University Educational- Instruction and Licensing Regulations "in accordance with the procedures and principles are obligatory.