Tarih alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmesi gerekir.

 

Graduation Requirements

In order to obtain a graduate degree in the field of history, students must successfully complete all the compulsory and elective courses (total of 240 ECTS) required to be taken in the curriculum and obtain a GPA of at least 2.00 out of 4.00.