Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvar raporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri uygulamaların başarı notuna etkisi ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir: 
         Puan aralığı         Verilen not            Katsayısı 
             90-100                    A                        4,0 
              85-89                     A-                       3,7 
              80-84                     B+                      3,3 
              75-79                     B                         3,0 
              70-74                     B-                       2,7 
              65-69                     C+                      2,3 
              60-64                     C                         2,0 
              55-59                     C-                       1,7 
              50-54                     D+                      1,3 
              40-49                     D                        1,0 
               0-39                      FF                       0,0 
                 0                        FX                        
                 0                        FG                        
FF: Sınava girdi, başarısız. 
FX: Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı yok, başarısız. 
FG: Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız. 
I= Eksik 
S= Yeterli 
P= Devam Eden 
U= Yetersiz 
T= Transfer 
(2) I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde enstitü müdürlüğüne verilecek olan belgelere dayanılarak hastalık veya başka sebeple başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin uzaması durumunda, enstitü yönetim kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadar uzatabilir. 
(3) S notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir. 
(4) P notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürülmesi halinde verilir. 
(5) U notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olunması halinde verilir. 
(6) S, P, U ve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz. 

ASSESSMENT AND EVALUATION

 

In this programme; various assessment techniques are applied such as Mid term exam, homework, exercise, project, final. Among those techniques,  there could be classic exam, multiple choice exam, performance assessment and product. A lecture note could be assessed by evaluation of above methods and a letter is given. Letter notes and each note’s value is as follows;

 

  Pass Grade 

Letter Equivalent

Value

90-100

A

4,0

85-89  

A-          

3,7

80 - 84  

B+

3,3

75 - 79

B

3,0

70 - 74

B-

2,7

65 - 69  

C+

2,3

60 - 64

C

2,0

55 - 59  

C-

1,7

50 - 54  

D+

1,3

40 - 49

D

1,0

0 - 39

FF

0,0

0

FX

 

0

FG

 

 

 

FF = have the exam, failed

FG = did not have the exam, failed

FX = Absentee

I = Missing

S = Satisfactory

U = Unsatisfactory

T = Transfer

P = Progressing

 

I note;  This is given to students who are unable to complete the requirements of a course because of sickness or some other valid reason. The student has to complete his/her work by a date set by the course instructor. This date can not be later than the start of the next semester. If the student can not complete his/her work in the given extension; then, his/her score for that course is shown as FF (Failed).

S note;  It is given if successful from courses that do not require letter equivalent

P note; It is given in sustaining the success of the thesis.

U note;  in courses that do not require letter equivalent and in case of unsuccessful thesis studies to be given.

S, P, U and T notes; not include to grade average accounts.