Kur sisteminin uygulandığı İngilizce Hazırlık Sınıfında ölçme ve değerlendirme sistemi her kurda farklı ağırlıklarda olabilmektedir. Ancak başarılı olunan her kurun akademik yıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına %10 etkisi vardır. Puanlandırma sistemi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.