Kur sisteminin uygulandığı İngilizce Hazırlık Sınıfında ölçme ve değerlendirme sistemi her kurda farklı ağırlıklarda olabilmektedir. Ancak başarılı olunan her kurun akademik yıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına %10 etkisi vardır. Puanlandırma sistemi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.


KEPT 1 Sınav örneği : https://www.karatay.edu.tr/FakulteDuyuru/YDYO/4415.html