Notlar

 (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı              Verilen Not            Katsayı

90-100                             A                   4,0

85 - 89                             A-                  3,7

80 - 84                             B+                 3,3

75 - 79                             B                   3,0

70 - 74                             B-                  2,7

65 - 69                             C+                 2,3

60 - 64                             C                   2,0

55 - 59                             C-                  1,7

50 - 54                             D+                 1,3

40 - 49                             D                   1,0

0 - 39                               FF                  0,0

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) FG = Sınava Girmedi

2) FX = Devamsız

3) I = Eksik

4) S = Yeterli

5) U = Yetersiz

6) T = Transfer

7) P = Devam Eden  

(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.  

(3) Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Ancak öğrencilerin ön lisans programlarının 3. ve 4. dönemlerinde, lisans programlarının ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda 4. yılında C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması yeterlidir.


Quantification and Consideration

Notes

 (1) For each course taken by the student, one of the following letter grades is awarded by the relevant faculty member as a success grade. 

a) Notes and Coefficients are as follows:

Score Range     Given Rating    Coefficient    

90-100                             A                   4,0

85 - 89                             A-                  3,7

80 - 84                             B+                 3,3

75 - 79                             B                   3,0

70 - 74                             B-                  2,7

65 - 69                             C+                 2,3

60 - 64                             C                   2,0

55 - 59                             C-                  1,7

50 - 54                             D+                 1,3

40 - 49                             D                   1,0

0 - 39                               FF                  0,0


b) Other letter grades are:

1) FG = Not Entered

2) FX = No change

3) I = Missing

4) S = Sufficient

5) U = Insufficient

6) T = Transfer

7) P = Ongoing      

    

(2) A student who receives one of the grades A, B +, B, B-, C +, C and S is deemed successful.  

(3) In order for a student who has one of several grades C- or D + grades to be successful, the grade-weighted grade average in semester programs must be 2.00 or higher at the year-end grade in the annual programs. 

Students whose grade point average or grade point average is less than 2.00 are deemed unsuccessful from these courses. However, in the third and fourth semesters of the associate degree programs of the students, it is sufficient that the average weighted grade average is 2.00 or higher in order to be successful in the 7th and 8th semesters of the semester programs and the C- and D + grades in the 4th year of the annual programs.