Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Katalog uygulanması durumunda notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir.

 

Puan Aralığı

Verilen Not

Katsayı

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1,0

0-39

FF

0,0


Diğer harf notları şunlardır :

1-) FG = Sınava Girmedi

2-) FX = Devamsız

3-) I = Eksik

4-) S = Yeterli

5-) U = Yetersiz 

6-) T = Transfer

7-) P = Devam Eden

Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı  not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş olurlar.

 

Assesment and Evolution

In the Material Science and Nanotechnology Engineering program; different evaluation methods such as midterm, homework, exercise, project, practice and final exam are applied. Assessment methods may include classical exam, multiple choice exam, homework, performance evaluation, and product evaluation. In order to graduate from the program, the weighted grade point average must be at least 2.00. A course grade is determined by the evaluation of the above elements and is given in letters. If the catalog is applied, the notes and the coefficients are as follows.

 

Grade Range     Grade   Constant

90-100  A             4,0

85-89     A-           3,7

80-84     B+          3,3

75-79     B             3,0

70-74     B-           2,7

65-69     C+          2,3

60-64     C             2,0

55-59     C-           1,7

50-54     D+          1,3

40-49     D             1,0

0-39       FF           0,0

 

Other grades given in the below ;

1-) FG = not attended the exam

2-) FX = Not Attended

3-) I = Incomplite

4-) S= Satisfactory

5-) U= Unsatisfactory

6-) T= Transfer

7-) P= Progress

 

A student who receives one of the grades A, B +, B, B-, C +, C and S is deemed successful. In order for a student who has one of the grades C or D + grades to be successful, the grade-weighted grade average must be 2.00 or higher. Period end / year-end weighted  students whose GPA is less than 2.00 will fail these courses.