Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C, harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. C- ve D+ notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin C- veya D+ notu aldığı bir veya birkaç dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bunların dışında yer alan konularda ise KTO Karatay Üniversitesi Lisans - Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dikkate alınır.


PUAN

BAŞARI N­OTU

KATSAYI

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1

0-39

FF

0

Sınava Girmedi

FG

0

Devamsız

FX

 

Assessment and Evaluation

It is necessary for each student to register for the courses at the beginning of the semester and they have attended at least 70% of the each courses fort he final exams. Students are required to take at least one midterm and a final exam for each course. For the achievement grade, the contribution of the midterm exam (homework, quiz, etc. can also be taken into consideration as a midterm grade.) is 40% and the contribution of the final exam is 60%. All exams are evaluated over 100 points. Students who take one of the letter grades A, A-, B+, B, B-, C+, C, are deemed to have completed that course. C- and D+ grades are conditionally successful grades. GPA of students must be at least 2.00 out of 4.00 in order to succeed one or more courses which is taken C- and D+ grades. In addition to these, KTO Karatay University Undergraduate - Associate Degree Education - Examination Regulations are taken into consideration.

 

POİNT

SUCCESS SCORE

COEFFICIENT

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1

0-39

FF

0

Did not enter exam

FG

0

Absent

FX