Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bölümümüze kurumlararası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.


Recognition of the Previous Education

Recognition of previous formal education of students who enrolled in the department by intra-institutional transfer or external transfer, Transition between Programs in Higher Education Institutions with Associate Degree and Bachelor’s Degree, Transfer of Credit between Double Major, Minor and Institution according to the provisions of the Regulation.