İslam Ekonomisi ve Finans Bölümüne Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Yatay Geçiş gibi yollarla gelmiş öğrencilerin daha önceki öğrenim gördüğü derslerin içerikleri bölüm tarafından oluşturulan intibak komisyonu tarafından incelenir, içeriği ve AKTS’si benzerlik gösteren derslerden öğrenci muaf tutulur.

Recognition of the Previous Study  

The contents of the courses that the students who have come to the Islamic Economy and Finance Department through Higher Education Institution Examination, Vertical Transfer Examination, Horizontal Transfer Examination are examined by the coordination committee established by the department and the students are exempted from the courses showing similar content and ECTS.