Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitemize ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

 

Recognition Of Prior Learning

If student who have already enrolled in other Higher Education Universities in Turkey or abroad, classes which studied previously will be assessed by the board of directors of the faculty of education concerned for credit and grading transfer requests. This process for one time only and the student’s apply needed in first week of educational period.