Sosyoloji Programına yatay ya da dikey geçiş yapacak geçiş öğrenciler için giriş koşulu sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda KTO Karatay Üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir. Sosyoloji Programına ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sistemi sonucu yerleştirilen öğrenciler kabul edilebilirler. Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılabilir.

 

Recognition of Prior Learning

There is an obligation to provide entry requirements for transition students who will switch to the Sociology Program either horizontally or vertically. In this regard, relevant articles of the Undergraduate Education and Examination Regulations of KTO Karatay University apply. Students who have been placed in the final examination of the sociology program through the central examination system made by Assessment Selection and Placement Center can be accepted. Before enrolling in the faculty, the student can transfer the courses he / she obtained from the undergraduate or associate degree program of any higher education institution to the program that he / she has enrolled with the decision of the Faculty Administrative Board.