Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Recognition of Prior Learning

In Turkish Higher Education institutions, the recognition of previous formal education and lateral and vertical transfers and transfers within the university are carried out within the scope of the assessment criteria determined by the Senate of our University and the Regulation On The Principles Concerning Transfer, Double Major, Minor and Credit Transfer Between Institutions at Upper Secondary Educatıon And Undergraduate Level.