Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bilişim suçları ile mücadele alanında nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinler arası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Adli bilişim; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır. 

Sanal dünyanın gelişmesine paralel olarak, Adli Bilişim Mühendisliği de aynı oranda gelişmektedir. Günümüz sosyal yaşamın parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Program Profile

It will be that growing qualified personnel in field of struggle with information technology crimes that still needs expert/valuator in important level and at the same time, making way for the young academicians that aim to continue their academic careers in an interdisciplinary science branch that can be regarded as very new in our country.

                Computer forensics contains a wide perspective until the offenses that the criminals commits by using information technologies, analysis of the crime scene by starting from the process that the criminal is suspect, collecting data by performing necessary operations, examining these data, serving the results to judicial authority as a result of regular reporting by making necessary relations about the crime if exists and ensuring the safety related to information technologies.

                In parallel with development of the virtual world, computer forensics engineering develops in the same ratio. As long as the addiction to cyber world that becomes a part of the present-day social life, this situation also catches the attention of crime focuses and information systems started to be used as a crime tool.

                Cybercrimes get dangerous as a new crime type day by day and their number increases. This also reveals cybercrimes valuator and computer forensics expert necessity willingly or unwillingly. Jurally, it is needed that cybercrimes valuator and computer forensics expert that are needed are competent, in other words, it is needed that educated and inquisitive individuals that have scientific information in the level that they can referee in this field are grown.