Programın amacı; ülkemizde aile sistemini ve yapısını analiz edebilen aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanımlayan ve gereksinimler doğrultusunda disiplinlerarası ekip yaklaşımıyla ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve işbirliği ile çalışmalarını gerçekleştiren girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.