İnşaat mühendisliğinin anabilim dallarından olan yapı, geoteknik mühendisliği, yapı işletmesi ve altyapı mühendisliğinde araştırma konuları her geçen gün artmakta ve uygulama alanları ile ilgili araştırma konuları çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde çalışma konularında araştırma yapabilen, bilgi üreten ve uygulamaya yönelik özgün çözümler getirebilen doktoralı mühendislere hem inşaat endüstrisinde hem de üniversitelerin ilgili bölümlerinde ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu ihtiyacın giderilmesi, sayıları oldukça düşük olan,   inşaat mühendisliğinde doktora derecesi veren bazı üniversitelerimizce karşılanmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacı ile KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programı 2014-2015 akademik yılı başından itibaren başlatılmış bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği disiplini altında karmaşık mühendislik problemlerine çözüm getirebilen, üniversitelerimizde nitelikli akademisyen olarak görev alabilecek ve uluslararası bilim dünyasında rekabet gücüne sahip doktoralı elemanlar yetiştirmek bu programın temel hedefidir.  

Research topics in construction, geotechnical engineering, construction management and infrastructure engineering, which are the branches of civil engineering, are increasing day by day, and the research subjects related to their application areas are diversified. Within this diversity, doctoral engineers who are able to research in research fields, produce information and implement original solutions are needed both in the construction industry and in the relevant departments of the universities. Eliminating this need is met by some of our universities, which offer a doctorate degree in civil engineering with a very low number. With the aim of eliminating this need, the Ph.D. program in the Department of Civil Engineering and Engineering, which is located within the KTO Karatay University Institute of Science and Technology, has been started since the academic year 2014-2015. Under the discipline of civil engineering, it is the main objective of this program to be able to solve complex engineering problems, to be able to serve as qualified academician in our universities and to be a doctor with competitive power in the world of international science.