Elektrik-Elektronik Mühendisliği temelde elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve kullanımının yanında elektronik ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili konuları kapsayan mühendislik dalıdır. Elektriğin sanayi toplumu içinde yaygın yerini alması 19. yüzyılın sonunda başlayan bir       20. yüzyıl olayıdır. 

Elektronik sektörü, bir üst düzeyde yer alan bilişim sektörünün alt yapısını oluşturur. Enformasyon ile enerji arasındaki bağlantı elektrik mühendisliği öncülüğünde gerçekleşir. İnsanoğlunun hayal gücünü, teknolojik mucizeler olarak gerçekleştirdiği ve hızla günlük yaşama girmesini sağladığı gelişmelerin alt yapısı yine elektriğe dayanır. 

Elektrik mühendisliği diğer bir çok meslek dalları ile karşılaştırıldığında, insanın temel sezgileri ile fazla bağdaşmayan ve bu nedenle de soyut ve matematiksel yönü zengin bir bilgi içeriğinin kazanılmasını zorunlu kılan bir meslektir.

Elektronik teknolojisi; transistor ve entegre devrenin bulunmasıyla patlama yapmıştır. Entegre devreler sayesinde elektronik cihazların ebatları küçülmüş ve daha ucuza mal edilmeleri mümkün olmuştur. Ayrıca, elektronik teknolojisi, optik teknolojinin imkanlarını da kullanarak bilgi işleme, iletim hızları ile birim hacimde depolanan bilgi miktarını arttırmak suretiyle ve bütün bu imkanları sağlayan teknolojilerin maliyetini düşürme yönünde gelişim göstermiştir.

Soyutlama özelliğinin yanı sıra elektrik-elektronik mühendisliği; sigortadan programlanabilir çamaşır makinesine, radyodan televizyona, kaset çalardan CD’ye, hesap makinesinden kişisel bilgisayara, tıp elektroniğinden uydu haberleşmesine, enstrümentasyon ve otomasyondan uzay çalışmalarına kadar günlük yaşama teknik ve pratik bir konudur. 

Elektrik ve elektronik cihazların üretimi, baskı devre üretimi, yarı iletken devre elemanları üretimi, araştırma-geliştirme ve ilgili test ve kalite kontrollerinin yapılması gibi değişik çalışma alanlarında etkinlik gösteren Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile birlikte diğer meslek dallarının çoğu da yine, elektronik ve bilişim sanayilerinin sağladığı yeni imkanlar ve ürünleri kullanmak suretiyle bilgi ve beceri öğrenmek, uyarlamak ve eğitim programlarını buna göre düzenlemek zorundadırlar.

 

Electrical and Electronical Engineering

Program Profile

The Department of Electrical and Electronics Engineering is basically responsible for the generation, transmission, distribution and use of electrical energy, as well as electronics and computer applications. The usage of electricity in industrial society is a 20th century event which began at the end of the nineteenth century.

The electronics sector constitutes the substructure of the information sector. The interconnection between information and energy takes place in the premise of electrical engineering. The technological developments, which is a transformation of humankind dreams into reality, is also based on electricity.

Electronic technology became popular with the invention of the transistor and the integrated circuit. Thanks to the integrated circuits, the size of electronic devices has been reduced and it has become possible to make them cheaper. In addition, electronic technology benefits from optical technology in order to reduce the cost of information processing. In addition to abstraction, electrical-electronics engineering is a technical and practical matter to live everyday life from the fuse to the programmable washing machine, calculator to personal computer, medical electronic to satellite communication, instrumentation to automobile space.

Electrical and Electronics Engineers works in various fields such as production of electrical and electronic devices, production of printed circuit boards, production of semiconductor circuit elements, research and development and related test and quality control. In addition, most of the other professions are provided by the electronics and information industries learn and adapt their knowledge and skills through the use of new facilities and products, and organize their training programs accordingly.