Enerji Yönetimi yüksek lisans programı enerjinin ekonomik, politik, sosyal, hukuki çerçevesini ele alan bir program olup tarifeleri oluşturan unsurlar, tarifelerin finansal arka planı, fiyat oluşumu, enerji mevzuatı, enerji muhasebesi, enerji güvenliği ve enerji verimliliği gibi konularda uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Ayrıca mezun olacak öğrenciler tez hazırlayacakları için bu alandaki literatüre de katkı sağlanması hedeflenmektedir.