Program Profili

Grafik tasarım ürünleri, geniş halk kitlelerini estetik açıdan eğitmekte etkin rol oynamaktadır. İnsanların günlük yaşamında afiş, illüstrasyon, animasyon, çizgi filmler, endüstri grafiği ve çevre düzenlemeleriyle geniş bir biçimde yer almaya başlayan grafik sanatı, hemen her yaşın eğitiminde etkili olmaya başlamıştır. Grafik sanatı, içinde yaşadığı toplum ile iç içe olan bir sanattır. Bu sebeple grafik tasarım evrensel boyutta tüm tasarım pratiklerinin gereksinimidir.

Grafik Tasarım Nedir?
Grafik tasarım; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak tasarlanan içeren yaratıcı bir süreçtir.

Grafik Tasarım İlkeler:
· Her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmek·
Müellif tasarımcı kavramını geliştirmek 
· Çağın gerekliliğini kavrayıp, bu konulara hızlı adapte olabilme

Ders İçerikleri; 
Grafik Tasarım Lisans Programı ders içerikleri aşağıdaki konular çerçevesinde oluşturulmaktadır: 
· Reklam Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, Yayın Grafiği Tasarımı, İllüstrasyon, Yazı – Tipografi, Bilgisayarla Tasarım, Özgün Baskıresim (gravür, yüksek baskı, serigrafi), Fotoğraf gibi görsel iletişim konularına giren disiplinler

· Grafik Tasarım konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikler 
· Görsel Düşünme üzerine temel konular 
· Grafik tasarım ve düşünce tarihi
· Reklam Tasarımı 
· Ambalaj Tasarımı 
· Yayın Grafiği Tasarımı 
· İllustrasyon 
· Tipografi
· Özgün Grafik Baskı (gravür, yüksek baskı, serigrafi) 
· Fotoğraf Nerelerde Çalışılır? 
· Reklam Ajansları 
· Tasarım Ofisleri 
· Matbaalar 
· Televizyonlar 
· Fotoğraf stüdyolarında 
· Yayıncılık sektörünün bütün bölümlerinde 
· Web Tasarım Ofislerinde
· Çizgi film animasyon stüdyolarında 
· Devletin tasarım bölümlerinde 
· Üniversitelerde akademisyen olarak Mezunların Alabileceği Unvanlar; 
· Grafik Tasarımcı 
· İllüstratör 
· Sanat Yönetmeni
· Yaratıcı Yönetmen 
· Web Tasarımcı 
· Multimedya Tasarımcı 
· Grafiker Staj Alanları 
· Reklam Ajansları 
· Tasarım Ofisleri
· Matbaalar
· Gazeteler ve Dergiler
· Televizyonlar 
· Web Tasarım Ofislerinde 
· Çizgi film animasyon stüdyolarında

   

Program Profile

Graphic design products play an active role in aesthetically educating large masses of people. Graphic art has begun to take place in the daily life of people with posters, illustrations, animations, cartoons, industrial graphics and environmental regulations. Graphic art is an art that is intertwined with the society in which it lives. For this reason, graphic design is essential for all design practices on a universal scale.

 

What is Graphic Design?

 

 Graphic design; is a creative process involving the transmission of a message, the development of a visual, or the visualization of a thought, in which the text and the visuals are designed in a perceptible and visible plane, two-dimensionally or three-dimensionally.

 

Graphic Design Principles:

· To educate creative designers who can solve all kinds of visual design problems and use advanced equipment required by the modern ages.

To develop the concept of author designer

· To understand the necessities of the modern ages and to be able to adapt quickly to these subjects Course Contents;

The course content of the Graphic Design Undergraduate Program is based on the following topics:

· Disciplines entering into visual communication such as advertising design, packaging design, publishing graphic design, illustration, text-typography, computer design, original printmaking (engraving, high printing, serigraphy)

· Theoretical and conceptual competences in Graphic Design as well as practical competences

· Basic topics on visual thinking

· Graphic design and history of thought

· Advertisement Design

· Packaging design

· Publication Graph Design

· Illustration

· Typography

· Original Graphic Printing (engraving, high printing, screen printing)

· Where are the photographs practiced?

· Advertising Agencies

· Design Offices

· Printing Houses

· Televisions

· Photography Studios

· All parts of Publishing industry

· Web Design Offices

· Cartoon animation studios

· Design departments of the State

· Titles to be taken as an Academician at Universities;

· Graphic designer

· Illustrator

· Art director

· Creative Director

· Web designer

· Multimedia Designer

· Graphic Arts Fields

· Advertising Agencies

· Design Offices

· Printing Houses

· Newspapers and Magazines

· Televisions

· Web Design Offices

· Cartoon animation studios