Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri dünya genelinde her yıl yaklaşık 350.000 kişinin iş kazalarına ve yaklaşık 1.700.000 kişinin ise meslek hastalıklarına bağlı olmak üzere hayatını kaybettiğini göstermektedir. Yılda yaklaşık 2.200.000, günde yaklaşık 600 kişinin hayatını kaybettiği çalışma yaşamında,  İş Sağlığı ve Güvenliği, sadece dünyada değil aynı zamanda Türkiye’de de önemle ele alınması gereken çalışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla resmi gazetede yayımlanan (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında işverene en büyük desteği iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip profesyoneller sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, özel eğitim görmüş, mesleki yeterlilikleri güvence altına alınmış, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkinleşmiş kişilerdir. Özel sektörde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği; mühendislik, kimya, fizik, tıp, psikoloji, hukuk, sosyoloji gibi pozitif ve sosyal bilimler arasında etkileşimi ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu program, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapması yasa ile zorunlu olan iş güvenliği uzmanı rolünü üstlenecek profesyonellerin yetiştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.