Ekonomi Bilimi kısıtlı kaynaklar ile hangi malın, kimin için, ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından tüketileceği sorularına cevap arayan ve fiyatın oluşum mekanizmasını algılamaya çalışan bir bilim dalıdır. Finans Bilimi, ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler ile kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleri konularını içine alır. Yönetim Bilimi, yönetim süreci ve yönetimle ilgili olgu ve olaylar ile örgüt içerisinde görev yapan insanların davranışlarını ele alır. İslami İlimler ise İslâm’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlar. İslam ekonomisi ve finans bölümünde siz, ekonomi, finans, yönetim ve islami bilimler ile ilgili konuları birlikte multidisipliner bir bakış açısıyla yetişecek, özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen ve tüm dünyada etkisi hissedilen küresel mali krizlere farklı çözüm önerileri sunabilecek donanımlı bir mezun olarak iş hayatına başlayacaksınız.

Economics Science is ascientific discipline that tries to perceive the question of which goods are tobe produced, for whom and for what amount, by whom, and by the mechanism offormation of prices. The science of finance includes the activities related tothe provision and effective use of the funds required under appropriateconditions, the acquisition of financial income by the persons or institutions,the investments and the evaluation of these investments over time. The scienceof management deals with the facts and events related to the management processand management, and the behavior of people working in the organization. IslamicSciences aim at working on acedemic studies Turkish-Islamic Literature andIslamic Arts by classifying them as the main sources of Islam; faith, worship,law, moral principles in the field.  TheIslamic Economy and Finance Department is a multidisciplinary division thatdeals with issues related to economics, finance, management, and Islamicscience. Also, it is presented as a solution to the global financial crisesthat have not fallen from the agenda in recent years and felt the impact allover the world.