İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı; adayların lisans eğitimi sonrası alanlarındaki gelişmeleri izlemeleri ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Program içeriği kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Kuramsal dersler ile adaylar, klasik ve modern yaklaşımları kapsamlı bir şekilde öğrenmekte ve bu bilgilerin iş yaşamında uygulanabilirliğini vaka çalışmaları ile görmektedirler.. Uygulamalı dersler ile adaylar; bilimsel araştırmanın nitelikleri, tez yazımı, veri toplama ve analiz yöntemlerine hâkim olmaktadırlar. Program; adaylara eleştirel bir bakış açısı kazandırarak, yönetimsel sorunlarda stratejik kararlar alabilmelerini hedeflemektedir Adaylar ilk iki dönem seçmeli ders havuzundan dersler seçmekte, buna ek olarak Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer derslerini zorunlu olarak almaktadırlar. Başarılı oldukları takdirde tez aşamasına geçmektedirler.