İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı; öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (mühendislik, işletme, iktisat, diğer teknik ve sosyal alanlarda) lisans eğitimi almış olan öğrencilere; planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme düzeyleri için iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir. Alanla ilgili problemleri anlama ve analiz edebilme yetisi kazanan adaylar; doğru ve optimum kararlar alabileceklerdir.

Program kapsamında; adaylar ilk iki dönem seçmeli ders havuzundan dersler seçmekte,  sonrasında Dönem Projelerini yazmaktadırlar.