Kamu hukuku bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Kamu Hukuku Bölümünde Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletler arası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu program çalışma alanının her türlü pratik ve teorik yönlerini kapsamayı hedefler.