Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Bölümü olarak amacımız; dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleşen bir etkinlik değil kültürlerarası iletişim olarak algılayan, Türkçe ile Arapçaya ve bu iki dilin kültürüne/kurumlarına hâkim, çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanında, uluslararası ilişkiler, iktisat, hukuk gibi sosyal bilimler ile temel fen bilimlerinin alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektir.

Dört yıllık eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerimiz, okuma-anlama, sözlü ve yazılı iletişim gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslerin ardından, çeviriye karşı bütüncül bir bakış edinebilmeleri ve kuramla uygulamayı bir arada yürütebilmeleri için gereken meslek derslerini almaktadır.

 

Program Profile

Our aim as Arabic Translation and Interpretation Department; not only an activity which takes place in language level but an activity which takes place in language level but which is perceived as intercultural communication and which has knowledge of translation techniques, practices and theories, as well as social sciences such as international relations, economics and law to acquaint the students with the field of knowledge and terms of basic sciences and to develop translators who have acquired practical experience in written and oral translation.
During the four-year education period, our students take vocational courses to gain a holistic view of translation and the application of theory and practice, followed by courses to improve language skills such as reading comprehension, oral and written communication.