Dünyanın en eski mesleği olarak kabul edilen mimarlık tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olarak kabul edilen yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Mimarlık mesleğinde geçmişin birikimleri doğrultusunda gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturmak üzerearaştırma yoluyla yeni kuramlar, uygulamalar ve teknolojikgelişimler sunulması ve evrensel bilim ölçütlerine dayalı araştırmalar yapılarak yerel ve evrensel ölçekteki yapılı çevre sorunlarına çözüm aranması gerekmektedir.
Bu noktada Mimarlık doktora programının amacı, öğrenciye edinmiş olduğu uzmanlaşma doğrultusunda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
KTO Karatay Üniversitesi Mimarlık doktora programına akademik kariyer yapmak isteyen ya da uzmanlaştığı alanda bilimsel yenilikçi bir eser ortaya koymak isteyen genç araştırmacılar başvurabilmektedir. Mimarlık doktora programında mimarlık tarihi ve kuramları, yapım yönetimi, tasarım yöntemleri ve bina teknolojileri alanlarındaki uluslararası ve ulusal ölçeklerde yer alan güncel tartışmaları, temel kuramsal yaklaşımlar başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir.

As one of the oldest profession in the world, Architecture is an integral part of the building industry - which is considered as the largest sector in all countries of the world.

Through historical data of architectural profession, it is necessary to search for solutions to the built environment problems in the local and universal scale by presenting new theories, applications and technological developments through researches and researches based on universal science criteria in order to create quality living environments in the future.

At this point, the aim of the Ph.D program is to provide students the ability to conduct independent research in the direction of the specialization which they have obtained and from a broad and deep perspective let them gain the ability to determine the necessary steps to reach a new synthesises of the scientific events and interpret.

Young researchers who want to pursue an academic career in Architecture or who want to set forth / present an innovative treatise in the field which they specialize, may apply to KTO Karatay University Ph.D program.

In the Ph.D program, current debates on the history and theories of architecture, construction management, design methods and building technologies in international and national scales are being carried out under the main theoretical approaches.