Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı bilimsel hazırlık programı hariç dört (4) yarıyıldan oluşur. İlk ve ikinci  yarıyılda öğrencilerden sadece derslere devamları istenir. İlk yarıyıl sonu tez danışmanı, ikinci yarıyıl sonu tez önerisi belirlenir ve dördüncü yarıyıl sonunda öğrencinin mezun olması beklenir.