KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, lisans programı ile temel amacı, düzeye göre genel ve alana özel psikoloji bilgisi ve bilimsel düşünme becerisi ile donanmış, edindiği birikimi yaygınlaştırma, sorgulama ve üretme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Psikoloji biliminin bütün alt alanlarında, çağdaş psikoloji bilgisini etik değerler çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen, kazandıkları becerileri hizmete dönüştürebilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz.

Program Profile

The objective of KTO Karatay University Department of Psychology is to educate individuals with basic knowledge of psychology and scientific thinking skills, dissemination of know-how gained, with questioning and producing knowledge skills. In all sub-areas of psychology, we aim to graduate psychologists that can implement their contemporary psychological knowledge within the framework of ethical values, convert acquired skills into services and have social awareness and responsibility.