Bu program öncelikle bölgesel, sonrasında ulusal piyasadaki işgücü ihtiyacına yönelik uzmanlar yetiştirmek istemektedir. Hem akademik düzeyde hem de sahada sosyal araştırmacı olarak görev yapabilecek mezunlarımız bu anlamda beşeri sermayeye katkıda bulunacaklardır. sosyoloji anlayışımıza uygun olarak bölümümüz; lisans ve lisansüstü programları eleştirel bir yaklaşım içerisinde sürdürmeyi, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ihtiyaçlarını iyi kavrayıp ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

 

Program Profile

This program primarily aims to train specialists on regional, later labor requirements in the national market. Our graduates who will be able to serve as social researchers both at academic level and at social sphere will contribute to human capital in this sense. 

in accordance with our understanding of sociology; to pursue a critical approach to undergraduate and postgraduate programs, to develop students with an interdisciplinary perspective, open to new ideas, methods and concepts that benefit from historical accumulation, understand the needs of the times and produce strategies accordingly