KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji bölümü Yüksek Lisans programı 2017 bahar döneminde eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Farklı oranlarda burslara sahip öğrencilerimiz bulunmaktadır.  Sosyoloji bölümünde temel olarak önce sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemleri ve tartışmaları, güncel teorileri, modernlik, küreselleşme, kalkınma politikaları, yoksulluk, siyaset, Türkiye’de din, toplum ve siyaset, toplumsal cinsiyet problemleri, kültürel çalışmalar, beden sosyolojisi, kentsel dönüşüm, sosyal sapma ve suç, kitle iletişim ve sosyal medya, sinema, gündelik hayat çalışmaları, değerler gibi pek çok sosyolojinin alt disiplini konusu olan alanlarda eğitim-öğretim, makale yazma ve araştırmalar yapmaktadır. Bölümde 2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. lisansüstü Sosyoloji Programının amacı öncelikle bölgesel, sonrasında ulusal piyasadaki işgücü ihtiyacına yönelik uzman sosyolog yetiştirmektir. Sosyoloji bölümümüz lisansüstü, Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde çalışmalar yürütmüş tecrübeli akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim ve zengin araştırma imkânları sunmaktadır. Yüksek lisans birimimizin ulaşmayı arzu ettiği hedeflerden en önemlisi sosyolojinin sadece batılı teoriler ve çalışmalar doğrultusunda bir eğitim ve öğretimden ziyade ülkemiz insanını, toplum yapısını ve gerçeklerini de içine alan büyük ölçüde yerli bir anlayış ve malzemeyle kendini yeniden inşa etmesidir.