Tarih Bölümünde temel amaç, tarih öğretiminde öğrencilerin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmaları için akademik ve entelektüel ortam oluşturmaktır. Bunun için bölümde hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmektedir.

Tarih lisans programının avantajı, insanımızda ülke ve toplumuna sahip çıkma bilincini geliştirmek, araştırma faaliyetlerinde bilimin ve ülkenin sosyo-ekonomik ilerlemesine katkı sağlamak olacaktır.

 

Program Profile

The main aim of the Department of History is to create an academic and intellectual environment in order to ensure that students have the best professional knowledge, skills and experience in theoretical and methodological issues and history research in history teaching. For this, an interdisciplinary approach is adopted both in teaching and research.

The advantage of the history degree program is to improve the awareness of our country and society, and contribute to the socio-economic progress of science and the country in research activities.