Program Profili

Ticaret, ülkelerin siyasi ve sosyal yapısından etkilenen bir faaliyet olmakla beraber, bu yapılarıda doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yaşanan gelişmelerin, değişen konjonktürün etkileri ticari faaliyetler üzerinde hissedilir dalgalanmalar yaratmakta, dünyanın küreselleşen yapısı gereği bir ülkenin ticaret sistemi bir diğer ülkede olumlu ya da olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.

Dünya ülkelerinin birbirleriyle girift ilişkiler geliştirmesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün önemini günden güne arttırmaktadır. Bölümümüz bu gerekliliği en doğru şekilde gidermek üzerine inşa edilmiş, müfredatında yer alan dersler yoluyla öğrencilerini uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında analitik düşünebilen, uygulama pratiği yüksek, risk yönetiminde başarılı, optimal çözümler üretebilen, yaratıcı yöneticiler ve ticaret uzmanları olarak mezun etmeyi misyon edinmiştir.

Bölümümüzden mezun olarak kariyer planlamasını doğru şekilde sürdüren öğrencilerimizi sektörde pek çok yöneticilik imkanı beklemektedir. Alanın yeniliği nedeniyle yetişmiş kalifiye eleman sayısının az olması, mezunlarımıza istihdam açısından son derece büyük avantaj sağlamaktadır. Bölümümüzün en temel gereksinimlerindenbiri yabancı dil olup, öğrencilerimiz üniversitemizde başta İngilizce olmak üzere geçerliliği yüksek çeşitli dillerde kendilerini geliştirme imkânını elde edebilmekte ve bu alanda pratik yapabilmektedirler.

Program Profile

Trade is anactivity that is influenced by the political and social structure of thecountries and it is affected directly from these structures. For this reason;the current progress and the changing conjuncture effects create noticeablefluctuations on trade activities, moreover, the trading system of anethnocentric world due to the globalized nature of the world can cause positiveor negative effects in another country.

Developingintercultural relations among the world’s countries increases the importance ofthe International Trade and Logistic Department from day to day. Our mission isto graduate as a creative commerce specialist who builds on the most accurateform and is able to think analytically in the field of international trade andlogistics, succeed in risk management, and produce optimal solutions throughcourses in the curriculum.

Many graduates fromour department expect to have a lot of managerial opportunities in the sectorwho continue their career planning in the right way. The fact that the numberof trained staff members is small due to the newness of the area will provide agreat advantage in terms of employment for our graduates. One of the most basicrequirements of our department is foreign language and our students, along withenglish, are able to practice themselves in this area by being able to developthemselves in various languages with high validity.