KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Farklı oranlarda burslara sahip öğrencilerimiz bulunmaktadır.  Programda 2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Programın amacı; küresel rekabet ortamında uluslararası ticari fırsatları değerlendirmek, tehditleri öngörmek ve süreçleri yönetmek üzere araştırmacı, esnek, açık fikirli ve uluslararası profile sahip uzman, yönetici ve lider bireyler yetiştirmektir. Sözü edilen program; uluslararası ticaret ile doğrudan veya dolaylı ilişkili olan profesyonellerin kendilerini daha yüksek bilgi ve tecrübeye ulaştırmaları için önemli bir imkan ve fırsattır


KTO Karatay University International Trade Master's Degree Program started in 2016-2017 academic year fall semester. We have students with scholarships at different rates.  There are 2 Professors, 1 Assistant Professor, 3 Research Assistants in the program. Purpose of the program; flexible, open-minded and international profile with the aim of assessing international business opportunities, anticipating threats and managing processes in a global competitive environment. The mentioned program; professionals who are directly or indirectly involved in international trade are an important opportunity and opportunity for whom to reach higher knowledge and experience.