İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

A

Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme ve yeni uygulamalara adapte edebilme.

B

Yapı Sistemlerinin Analizini Yapabilme.

C

Yapı Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme.

D

Yapı Sistemlerinin Tasarımına Uygun Uygulama Dokümanlarını Hazırlayabilme.

E

İnşaat ve İmalat Aşamasında Planlama ve Koordinasyon Yapabilme.

F

Alt ve Üst Yapı İnşaat İmalatlarında Kullanılacak Malzemelerin Tasarım ve Deneylerini Yapabilme.

G

Toplumumuzun ve İnsanlığın Gelişmesine Katkı Sağlama.

H

Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma.

 

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING PROGRAM QUALIFICATIONS (OUTCOMES)

A

To be able to apply mathematics, science and basic engineering knowledge to civil engineering problems and to be able to adapt to new applications.

B

To be able to analyze structural systems.

C

To be able to make the design of structural systems.

D

To be able to prepare appropriate application documents for the design of building systems.

E

To be able to make planning and coordination during the construction and manufacturing stages.

F

To be able to design and test the materials to be used in the sub and superstructure construction works.

G

Contributing to the development of our society and humanity.

H

Innovative design, International competition, ARGE ability.