1. İletişim tasarımı, yönetimi ve teknolojileri alanlarındaki sorunları yorumlamak ve çözüm önerileri geliştirme.

2. İlgili kurumları sorun ve çözüm önerileriyle ilgili yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme

3. Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. (ECDL, Advanced Level)

4. Sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşma

5. Alanıyla ilgili proje geliştirmek ve yönetme

6. Alanında yaptığı araştırmalarda bilimsel ve etik değerlere sahip olma

7. İletişim Bölümünün vurgu alanları olan İletişim Çalışmaları, İletişim Tasarımı, İletişim Yönetimi ve İletişim Teknolojileri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma; bu alanlardaki gelişmeleri ve günceli izleme yeterliliğine sahip olma

8. İletişim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri değişik çevrelerdeki iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilme

9. İletişim Çalışmaları, İletişim Tasarımı, İletişim Yönetimi ve İletişim Teknolojileri alanlarındaki sorun, değişme ve gelişmelere ilişkin mevcut verilere ulaşmak, değerlendirip yorumlamak; gerekirse yeni veriler toplamak; elde edilen verilerle çözüm önerileri geliştirme

10. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

11. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilme

12. Girişkenlik gösterebilmek ve girişimci olma.

13. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilme

14. Türkçeyi yetkin biçimde kullanabilme

15. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak açıklayabilme ve paylaşabilme

16. Sorunlara ilişkin düşünce ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

17. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. (European Language Portfolio Global Scale, Level B1)

18. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. (European Computer Driving Licence, Advanced Level)

19. Sözel ve sözsüz iletişimin bütün boyutlarının bilgisine sahip olma ve hayata geçirebilme.İletişim etkinlikleri düzenleyip-değerlendirebilme.

20. İletişim etkinlikleri düzenleyip-değerlendirebilme.

 

Programme Qualifications

1. Identify and interpret problems in the field and develop solutions

2. Inform people of the problems and solutions both verbal and written

3. To be able to use technology required by field (ECDL, Advanced Level)

4. Share solutions supporting with quantitative and qualitative data

5. Develop and manage projects related to the field

6. To have scientific and ethical values when researching in the field

7. Have theoretical and practical knowledge about the field of communication studies, communication design, communication management and communication technologies which are the main emphasis of communication department; have proficiency about following contemporary and progress in this field

8. Use the theoretical and practical knowledge acquired in communication field to resolve communication problems and demands in different areas

9. Access and interpret the existing data about the problems, changes and progresses in Communication Studies, Communication Design, Communication Management and Communication Technologies; gather new data if needed; improve the new analysis proposals with obtained data

10. Take responsibility in a team or as an individual to resolve complex unforeseen problems encountered in practice

11. Plan and manage activities for employees\career development

12. Be sociable and entrepreneurial

13. Evaluate their own knowledge and skill with critical approach, determine learning requirements and orient learning

14. Use Turkish effectively and competently

15. inform related institutions and individuals about the subjects in their field, explain and share ideas and analyze proposals in written or verbal forms

16. Share ideas and analyze proposals by supporting them with qualitative and quantitative data with experts and non-experts

17. Follow information in their field and communicate with their colleagues by using a foreign language (European Language Portfolio Global Scale, Level B1)

18. Use software required in their field and also use information and communication technologies (European Computer Driving License, Advance Level)

19. Have comprehensive information of verbal and nonverbal communication and put this information into practice

20. Organize and evaluate communication activities