A Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi İçin Kullanabilme
B Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temellerini Bilme
C Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Yapabilme
D Mekanik Sistemlerin Tasarımını ve Analizini Yapabilme
E Nanobilim ve Nanoteknoloji Mühendisliğininin Temellerini Bilme
F Gerçek Problemlere Yazılımsal Çözümler Önerebilme, Tasarlayabilme ve Geliştirebilme
G Elektrik – Elektronik Sistemlerin Temellerini Bilme, Tasarımını Yapabilme
H Malzeme Karakteristik Özellikleriyle İlgili Mühendislik Problemlerini Tanımlayabilme
I Mühendislik Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramları Kullanabilme
J Ternodinamik Yöntemleri Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Alanında Kullanabilme
K Kuantum Mekaniği ve Katıhal Fiziğinini Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Alanında Kullanabilme
L Toplumumuzun ve İnsanlığın Gelişmesine Katkı Sağlama
M Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma
N İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 

 

 

 

Materials Science and Nanotechnology Engineering

Program Competencies 

A

Ability to use natural sciences in engineering design

B

Ability to know  the fundamentals of Materials Science and Engineering

C

Ability to make material production and characterization

D

Ability to make mechanical system’s design and analysis 

E

Ability to know  the fundamentals  of nanoscience and nanotechnology

F

Ability to suggest, design and implement software solutions to real-world problems.

G

Ability to know  the fundamentals of electrical and electronic systems and their design

H

Ability to define engineering problems about materials characteristic properties

I

Ability to use basic concepts about engineering economics

J

Ability to use thermodynamic methods in materials science and nanotechnology

K

Ability to use  Quantum Mechanics and Solid State Physics  in materials science and nanotechnology

L

Contributing to the development of society and humanity.

M

Gaining the ability of innovative design, international competitiveness and R&D

N

Communication and Social Competence