Psikoloji Bölümü: Program Yeterlilikleri

A. Alanıyla ilgili özgü kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

B. Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini gözlemleyip çok yönlü açıklayabilecek temel bilgilere sahiptir.

C. Kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi edinir.

D. Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleme,  değerlendirebilme ve açıklayabilme becerisine sahiptir.

E. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilme, analiz ve sentez yapabilme özelliği edinir.


F. Alanında güncel ulusal ve uluslararası literatürü takip edebilme becerisine sahiptir.


G. Psikolojinin alt dalları ve farklı disiplinlerle etkileşim kurabilme becerisine sahiptir.


H. Alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel bilgi ve yöntemleri kullanarak çalışmalar yapar.


I. Alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır.


J. Psikoloji çalışma alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) uygun bilgi teknolojilerini, analiz yöntemlerini ve  veri toplama tekniklerini kullanır.


K. Mesleğine yönelik eğitim ve uygulamalara katılarak bilgi ve becerilerini geliştirir ve eleştirel düşünce tarzını benimser.


L. Psikologluk mesleğinin etik kurallarına ve ilkelerine göre davranır.
Department of Psychology: Program Qualifications


A.
 Having specific theoretical and practical knowledge about the field.


B. 
Having basic knowledge that can explain the cognitive, emotional and social relations of individuals and can explain it in many ways.


C. 
Having the ability to express her/himself orally and in writing.


D. 
 Having the ability to observe, evaluate and explain the accuracy, validity and reliability of information, accessing scientific and contemporary information specific to the field.


E. 
Obtaining the ability to evaluate, analyze and synthesize knowledge and skills which acquired in the field from a critical standpoint.


F. 
Having the ability to follow current national and international literature in the field.


G. 
Having the ability to interact with subfields of psychology and the different disciplines.


H. 
Determining the problems related to the field, doing scientific studies using scientific knowledge and methods.


I. T
aking responsible for scientific activities that contribute to the development of the field and for activities that benefit the society.


J. 
Using appropriate information technologies, analysis methods and data collection techniques in psychology study areas (education, practice, research and management).


K. 
Developing knowledge and skills participating in training and practices for her/his profession and adopting a critical way of thinking.


L. 
Behaving according to the ethical rules and principles of the psychology profession.

Psikoloji Bölümü Alan Yeterlilikleri

A. Alanıyla ilgili özgü kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

B. Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini gözlemleyip çok yönlü açıklayabilecek temel bilgilere sahiptir.
C. Kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi edinir.
D. Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleme,  değerlendirebilme ve açıklayabilme becerisine sahiptir.
E. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilme, analiz ve sentez yapabilme özelliği edinir.
F. Alanında güncel ulusal ve uluslararası literatürü takip edebilme becerisine sahiptir.
G. Psikolojinin alt dalları ve farklı disiplinlerle etkileşim kurabilme becerisine sahiptir.
H. Alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel bilgi ve yöntemleri kullanarak çalışmalar yapar.
I. Alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır.
J. Psikoloji çalışma alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) uygun bilgi teknolojilerini, analiz yöntemlerini ve  veri toplama tekniklerini kullanır.
K. Mesleğine yönelik eğitim ve uygulamalara katılarak bilgi ve becerilerini geliştirir ve eleştirel düşünce tarzını benimser.
L. Psikologluk mesleğinin etik kurallarına ve ilkelerine göre davranır. 

A.      Having specific theoretical and practical knowledge about the field.

B.      Having basic knowledge that can explain the cognitive, emotional and social relations of individuals and can explain it in many ways.

C.      Having the ability to express her/himself orally and in writing.

D.      Having the ability to observe, evaluate and explain the accuracy, validity and reliability of information, accessing scientific and contemporary information specific to the field.

E.       Obtaining the ability to evaluate, analyze and synthesize knowledge and skills which acquired in the field from a critical standpoint.

F.       Having the ability to follow current national and international literature in the field.

G.     Having the ability to interact with subfields of psychology and the different disciplines.

H.      Determining the problems related to the field, doing scientific studies using scientific knowledge and methods.

İ.        Taking responsible for scientific activities that contribute to the development of the field and for activities that benefit the society.

J.        Using appropriate information technologies, analysis methods and data collection techniques in psychology study areas (education, practice, research and management).

K.      Developing knowledge and skills participating in training and practices for her/his profession and adopting a critical way of thinking.

L.       Behaving according to the ethical rules and principles of the psychology profession.