SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

A)    Lisans sürecinde edinilen sosyolojik muhayyileyi kullanarak toplumsal gerçeklerin ayrımına varabilmek ve bunu bir makale ya da araştırma konusu haline getirebilmek.

B)    Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara ve modernizm, postmodernizm, küreselleşme gibi dönemselleştirmelere daha üst düzeyde açıklamalar getirebilmek.

C)    Sosyoloji biliminin başlıca dinamik konularından olan sosyal bilimlerde yöntem konusunu geliştirmek ve tez araştırmasında bunu tez konusu üzerinden yapabilmek.

D)    Sosyolojinin edebiyat, sanat, bilgi, kültür, din, iktisat, siyaset, aile sosyolojisi gibi alt disiplinlerini yakından tanımak ve bu disiplinlerle daha derinlemesine çalışabilmek.

E)     Sosyoloji ile ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmek.

 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

PROGRAM QUALIFICATIONS OF MASTER’S DEGREE (THESIS)

 

A) With the use of the sociological imagination acquired during the undergraduate education, being able to distinguish social facts and to turn social facts into the subject of an academic article or research,

B) Formulate advanced explanations to contemporary sociological conceptualizations and, periodizations such as modernism, post-modernism and globalization,

C) Contributing to the development of method in social sciences and apply these contributions to the research topics of the master’s thesis,

D) Obtaining a closer acquaintance with sub-fields of sociological science such as literature, arts, knowledge, religion, economy, politics and family; being able to conduct in-depth research in these fields,

E) Acting in compliance with the social, cultural and ethical standards during the production and accumulation of knowledge (data gathering, interpreting and disseminating results) in sociology.