Tezli yüksek lisans programlarından Mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilir.

Masters Degree graduates may apply to KTO Karatay University Ph.D program