Bölümümüzden Fakültemizden mezun olan öğrenciler, alanlarındaki yüksek lisans programlarına ve başvurdukları üniversitenin şartlarını sağlamaları halinde bütünleşik doktora programlarına başvurabilirler. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve mimarlık yüksek lisans programları ile İnşaat Mühendisliği, Mimarlık doktora programları yer almaktadır. Yine üniversitemiz bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programlarına da fakültemiz mezunları başvuru yapabilmektedir.

PROMOTE TO GRADUATE PROGRAM 

Students who graduate from our faculty may apply to graduate programs in their field and to integrated doctoral programs if they meet the requirements of the university to which they apply. There are Electrical and Computer Engineering, Computer Forensic Engineering, Civil Engineering and Architecture Master Programs and Civil Engineering and Architecture PhD programs at the Institute of Natural and Applied Sciences. Also students who graduate from our faculty may apply to graduate programs at Institute Social Sciences.